Provozní řád

 

 

Provozovatel:

Petr Vladimír, Bukovinka 23, 679 05, IČ: 71972528, DIČ: CZ6612151106, mob: +420 733 337 978

Odpovědná osoba:

Petrová Soňa

Rozsah služeb:

Penzion s trvalým provozem a hostinec s možností celodenního stravování.

 

 

Ubytovací řád

 • Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit provozovateli penzionu platný doklad totožnosti.

 • Platba za ubytovací služby musí být provedena hotově v hostinci při registraci hosta, při dlouhodobějším pobytu nejpozději v následující den. Host obdrží klíč od hl. vchodu, pokoje a kolárny.

 • Ubytování je v den příjezdu možné od 14:00 do 20:00 hodin. Hosta lze ubytovat i mimo tuto dobu, avšak pouze je-li to dohodnuto předem (telefonem, emailem).

 • Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 20:00 hod, není-li objednávkou sjednáno jinak.

 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli.

 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

 • Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu tak v přilehlém okolí.

 • Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 • V prostorech penzionu jsou ZAKÁZANY VEŠKERÉ NÁVŠTĚVY!!!

 • V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

 • Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 10:00 hod.

 • Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, přesvědčit se zda neteče voda, zhasnout světlo, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře penzionu. Při odhlášení z penzionu musí provozovateli odevzdat klíče od pokoje. Provozovatel penzionu provede kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda připsána v plné výši k úhradě.

 • V prostorách penzionu je přísný zákaz kouření. Domácí mazlíčky neubytováme

 • Na pokojích je přísný zákaz používání jakýchkoliv vařičů.

 • Snídaně se vydávají v salonku hostince v době od 7:30 do 9:00 hodin. V případě potřeby hosta, lze dohodnout i jinou dobu podání snídaně.

 • Ubytovatel odpovídá za věci, které host do penzionu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

 • Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 • Pro bezpečnost hostů a jejich majetku jsou všechny dveře penzionu opatřeny speciálními zámky a klíči, proto při ztrátě klíčů bude požadována úhrada 1.000Kč.

 

 

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.

 

 

Ubytovací řád je platný od 1. listopadu 2012.